BUDIMEX

Opracowaliśmy kampanię dla działu BHP firmy Budimex, dotyczącą serwisu oraz wprowadzania maszyn na budowę. Po projekcie i druku zajęliśmy się także konfekcjonowaniem i dystrybucją materiałów na budowy.